۱۳۸۸ دی ۲۰, یکشنبه

حجاب یا بی حجابی


در نوروز سال 1983، با یک مقام ایرانی سطح متوسط وزارت امور خارجه، یک طرفدار سرسخت خمینی برخوردی داشتم.  برادرم درمیان یک سرکوب گسترده منتقدین زندانی بود.  سعی کردم با استفاده از این فرصت موضوع دربند بودن برادرم را با این شخص درمیان بگذارم.  شش ماهی بود که از حبس او می گذشت (بیش از شش سال طول کشید) و از وضع اش خبری نداشتیم.  فقدان مرجع قانونی و بسته بودن مطبوعات آزاد خانواده ها را مجبور می کرد تا برای پیشبرد امر زندانیانشان به مقامات دولتی و مذهبی متوصل شوند.