۱۴۰۱ دی ۲, جمعه

ایران چه مرضشه؟

در این ویدئو به ریشه های مشکلات جامعه ایران می پردازم. 

https://youtu.be/h7yjL_4qXMQ