۱۳۸۹ تیر ۱, سه‌شنبه

شما چه شرطی می بندید؟


اگر قرار بود که برسر برنده انتخابات سال گذشته ایران شرط ببندم، من روی احمدی نژاد شرط می بستم.  آیا طرفدار او هستم؟  البته که نه، اما بدون وجود شواهد مبرهن، یعنی بدون یک تحقیقات کامل از انتخابات، شرط من خلاصه ای از وقایع یک سال پیش است.