۱۳۸۹ آذر ۳۰, سه‌شنبه

شمس آل احمدخبر فوت شمس آل احمد را در بی بی سی فارسی خواندم.  این خبر با گزارش کوتاهی از زندگی شمس آل احمد همراه بود.  تمرکز این گزارش یکی این بود که شمس "یاور برادر نامی خود جلال آل احمد بود."  این صحت دارد که شمس به انتشار آثار برادرش همت گماشت اما دنباله روی برادرش نبود.  در چندین مورد از او شنیدم که منتقدانه از برادرش یاد می کرد.  بسیاری از نوشته های جلال را نتیجه یک ذهن سردرگم می دید.