۱۳۸۹ تیر ۱۹, شنبه

بِرِس و بپیوند!

چند سال پیشتر پدر و مادرم را به یک مهمانی ایرانی بردم تا با دوستان قدیمی شان که به سیاتل آمده بودند دیدار کنند. آشنائی با صاحبخانه و دیگر مهمان ها نداشتم. هنگامی که همگان بخواندن یکی از سرودهای ملی ایران پرداختند متوجه شدم که در جمع عده ای "فارس" زده هستم.

۱۳۸۹ تیر ۱۷, پنجشنبه

کودتای 28 مرداد


سالگرد کودتای 28 مرداد نزدیک است و کوس و کرنای "شیطنت های امپریالیستی" اوج می گیرد.  برای ایرانی ها نامیدن کودتای 28 مرداد بعنوان کودتای سیا یا آمریکائی یک سنت ملی است.  برای دهه ها این قسمتی از تصویری است که دولت ایالات متحده وبطور کلی غرب را با دیکتاتوری های دور و بر جهان مطابقت می دهد.  با این شبهه که این تطابق طبیعت ثانویه "امپریالیست های" غربی است.  قریب به شش دهه گذشته، دیکتاتوری های آمریکای لاتین و آسیای جنوب شرقی با ترقیب غرب به دموکراسی مبدل شده اند، اما تصویر تیره آن واقعه در ضمیر ایرانی ها تداوم یافته است.